Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragenAlléén voor professionals
Indien u verbonden bent aan een zorginstelling zoals een verzorgings- of verpleeghuis, een dagverzorging, dagopvang, dagverblijf voor ouderen, ziekenhuis of anderzins, dan kunt u met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord artikelen via prosenior.nl bestellen.

Voor het aanvragen van een gebruikersnaam, wachtwoord en klant-id nummer, vragen wij u om een e-mail te sturen naar prosenior.nl.

Vermeldt daarin:
.Uw naam
.Naam van de (zorg)instelling,
.Afdeling
.Inschrijvingsnummer KvK  ( alleen voor welzijnsorganisaties, ontmoetingscentra, dagbestedings/dagopvangprojecten, zelfstandige   kleinschalige woonvoorzieningen en zorgboerderijen, die geen deel uitmaken van een koepelorganisatie dienen een inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel op te geven
.Adres + huisnummer,
.Postcode en Plaats,
.Telefoonnummer (ingeval er nog vragen zijn, zodat wij contact met u kunnen opnemen).

Zodra uw verzoek is ontvangen, sturen wij u zo spoedig mogelijk de inloggevens per e-mail

Nieuwsbrief: van tijd tot tijd versturen wij nieuwsbrieven met informatie over bijvoorbeeld nieuwe producten, speciale aanbiedingen en wijzigingen van uw aanmeldgegevens in ons bestelsysteem. In het bestelsysteem worden alleen de naam van de locatie, adres, plaats en uw e-mailadres opgeslagen. Mocht u het niet langer op prijs stellen onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich op eenvoudige wijze afmelden. U krijgt dan geen nieuwsbrieven meer toegezonden. Uw e-mailadres en aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) worden vervolgens uit het databestand verwijderd (zie ook onze privacyverklaring).

Om veiligheidsredenen kunnen wij geen codes naar privé(mail)adressen versturen.
Heeft u nog vragen? Bel vrijblijvend: 0575 573912 of stuur een e-mail naar: info@prosenior.nl

Bent u werkzaam in een (zorg) instelling in België? Klik dan hier


Verzoeken met een hotmail-,gmail-, live of outlookadres kunnen helaas niet beantwoord worden!