Bewegen op muziek


Meer bewegen voor ouderen
Het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is een begrip voor bewegingsactiviteiten, die zijn
afgestemd op wat ouderen willen en kunnen. De bewegingsactiviteiten zijn daarbij het middel
om deze doelstelling te bereiken en niet een doel op zich. Ook dansen is.... CD en boekje met
beschrijvingen.

Dansen voor ouderen
Eén van de vervelendste dingen van ouder worden is dat de kwaliteit van leven minder wordt.  
Er zijn talloze veranderingen die zich met het verstrijken der tijd voordoen waar men mee
moet leren leven. Een voorbeeld is dat men niet meer zo goed ter been is, de conditie minder
wordt en er daardoor bepaalde activiteiten zijn die men niet meer zo lang kan volhouden.
Het belangrijkste advies voor de ouder wordende mens is: blijf bewegen. Dansen is een hele
goede en prettige manier om te bewegen!

Muziek is een grote stimulans en door te bewegen in groepsverband onderhoudt en vergroot
men zijn sociale contacten. Dansen geeft niet alleen plezier maar 1s ook goed voor hart en
vloedvaten. Bovendien verkleint meer bewegen de kans op chronische ziektes en wordt de
spierkracht verbetert. Ook stimuleert dansen de hersenen en is er steeds meer bewijs dat
bewegen bijdraagt om geheugenproblemen uit te stellen.

Regelmatig bewegen is dus gezond voor lichaam en geest, hoe oud men ook is.Dus beentjes
van de vloer en beleef veel plezier aan DANSEN VOOR OUDEREN !!


 Dansen voor ouderen

 Meer bewegen voor ouderen