KoersbalKoersbal
Koersbal kan individueel of in groepsverbandgespeeld worden. De bedoeling van het spel is
om een bal, vanuit een afspeelvak, over de mat zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te rollen.
De jack is een kleine witte bal die vooraf op de speelmat is geplaatst. Voor elke bal die
dichter bij dejack ligt dan de beste bal van de tegenstander krijgtmen een punt.De speler
of het ‘team’ met de meeste punten wint. Koersbal kan in een paar minuten geleerd worden.
Men kan het direct spelen. Maar pas op, het is een spel vol verrassingen.De voortdurende
afwisseling van geconcentreerd spelen, het kijken naarelkaars spel en het samen zoeken
naar een oplossing van een moeilijke spelsituatie, geeft het Koersbalspel een aparte sfeer.
U zult merken,dat Koersbal niet alleen de spelers in spanning houdt maar ook de toeschouwers
intens doet meeleven.

Koersbal kan door iedereen gespeeld worden. Onafhankelijk van leeftijd of vaardigheid beleven
de deelnemers vreugde aan dit spel. Jong en oud kunnen zich op gelijke voet met elkaar meten.
Koersbal is een spel dat ook door ouderen en mensen met een beperking gespeeld kan worden.
Koersbal is een spel dat zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Voor ‘binnen’ is bijvoor-
beeld niet meer nodig dan een vlakke vloer van 10 x 4 meter, een speelmat van 8 x 2 meter, een
set ballen, een jack en een meetlint.


 Koersbal compleet

 Koersbal ballen

 Koersbal speelmat

 Koersbal accessoires

 Mini Tapijt Bowling

 Belijnen koersbalmat