Geheugentraining
       Het woord geheugentraining zegt het al, het betekent oefeningen doen om de hersenen
       actief te houden en het geheugen te stimuleren. De oefeningen die u aantreft in de werk-
       map hebben betrekking op behoud en stimulering van het geheugen bij ouderen. Er zijn
       veel ouderen die niet zoveel mensen meer om zich heen hebben en daarom gestimuleerd
       dienen te worden om zelf nog actief bezig te zijn. Deze eenvoudige oefeningen, die ook in
       een thuissituatie makkelijk uit te voeren zijn, kunnen daarbij erg behulpzaam zijn.
       De oefeningen variëren in moeilijkheidsgraad en zijn onderverdeeld in de categorieën taal-,
       rekenen-, quizzen-, inzicht- en afasieoefeningen.De oefeningen kunnen op verschillende
       manieren worden aangeboden.  Muziekquizen

 Werkmap Geheugentraining