Vragenspellen

 | 

Vragenmix


Vragenmix GeMixt

Vragenmix GeMixt
Ongeveer 200 vragen!

Vragenmix GeMixt! Een willekeurige selectie van ongeveer 200 vragen (*) uit de serie Waar of niet waar en/of Wie het weet mag het zeggen en/of Wel eens van gehoord? en/of Zegt u het maar meneer en/of Wat is hierop uw antwoord? In tegenstelling met de vragenspellen van  Pro’Senior wordt er bij Vragenmix Gemixt geen tekstboekje met vragen en antwoorden bijgesloten en hebben de nummers op de kaartjes geen functie. Uiteraard kunt u de nummering in combinatie met de kleur van het kaartje gebruiken om uw eigen vraag en antwoordlijst samen te stellen. Bestelnummer: 700025

(*) willekeurige selectie van 3 vragenspellen uit een serie van 5 vragenspellen