<< Vorige - Volgende >>


Werkmap Geheugentraining


Werkmap Geheugentraining


Artikelcode: 700055De 116 oefeningen die u aantreft in de werkmap hebben betrekking op behoud en stimulering van het geheugen bij ouderen. Deze eenvoudige oefeningen, die ook in een thuissituatie makkelijk uit te voeren zijn, kunnen daarbij erg behulpzaam zijn. De oefeningen variëren in moeilijkheidsgraad en zijn onderverdeeld in de categorieën taal, rekenen, quizzen, inzicht en afasieoefeningen. De oefeningen kunnen op verschillende manieren worden aangeboden. In een 1 op 1 situatie is het duidelijk dat u gezamenlijk naar de oplossingen zoekt waarbij u rekening houdt met de inbreng van uw spelpartner. Zodra er sprake is van een activiteit met meerdere deelnemers dan is het zaak om de aandacht dusdanig onder de deelnemers te verdelen zodat eenieder de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Voorwaarden gebruik werkmap Geheugentraining:
Niets uit deze uitgave mag worden bewerkt of verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, foto-kopie microfilm of op welke wijze dan ook voor "extern" gebruik zonder nadrukkelijke toestemming van de uitgevever. De inhoud van de werkmap Geheugentraining mag wel worden verveelvoudigd door middel van druk (fotokopie) voor "intern" gebruik ten behoeve van deelnemers aan een geheugentrainingsactiviteit in een (Zorg)Instelling, Dagcentrum, Ontmoetingsgroep enz..