Aanbieding Vragenspellen


Aanbieding Vragenspellen + wijzerplaat + dobbelsteen
Prijs inclusief 20% korting excl. 21% btw, franco huis!

Aanbieding Vragenspellen, 8 titels + wijzerplaat + dobbelsteen
+ levering franco huis!

Vragen staat vrij!, deel 1, 2 en 3:
Bij Vragen staat vrij! zijn de vragen onderverdeeld in de volgende categorieën: Amusement, Het leven van vroeger, Spreekwoorden, Landen en Steden en Diversen. De antwoorden vindt men op de achterkant van ieder kaartje. De kaartjes zijn uitgevoerd in 5 kleuren. Iedere kleur correspondeert met één van de vijf onderwerpen. Vaak wil men van ons weten of het spel uit makkelijke of  moeilijke vragen bestaat. Op deze veel gestelde vraag is geen goed antwoord mogelijk. De één weet nu éénmaal meer van amusement, de ander is goed thuis in spreekwoorden en gezegdes. Uiteraard kan de spelleider het spel sturen door de  vragen op een aangepaste manier te stellen. Vele gebruikers van Vragen staat vrij! hebben al laten weten dat het spel verfrissend werkt, veel gespreksstof oplevert en zeer goed  aansluit bij de belevingswereld van ouderen, al dan niet dementerend. Inclusief boekje en kleine kleurendobbelstenen 3x3x3 cm. Uitvoering: 350 grams speelkaartenkarton met tussenlaag, afgewerkt met een extra UV-lak.
       

Wie het weet mag het zeggen!
Vragen van allerlei aard. Weet u bijvoorbeeld veel van voetbal, dan zullen de vragen betreffende deze sport voor u gemakkelijk zijn. Dit geldt voor andere mensen voor vragen op een ander gebied b.v. muziek of politiek. Dit spel kan gespeeld worden met een willekeurig aantal deelnemers. De kaartjes hebben allemaal dezelfde kleur en dit betekent dat het spel niet met een wijzerplaat of een dobbelsteen gespeeld wordt. De bijgeleverde tafelbel zorgt voor extra hilariteit tijdens het spelen van Wie het weet mag het zeggen.

Wel eens van gehoord?
Taal verandert, er komen nieuwe woorden bij en er verdwijnen woorden en begrippen. Als jonge mensen een boek van Louis Couperus lezen zullen zij veel woorden tegenkomen die zij niet kennen. In het spel "Wel eens van gehoord ?" gaat het om dit soort woorden. De ouderen onder ons kennen woorden zoals canapé, kamizool en trottoir nog wel. Laat hen vertellen wat de betekenis ervan is en of ze er zelf mee te maken hebben gehad, speel: "Wel eens van gehoord?"! De kaartjes hebben allemaal dezelfde kleur en dit betekent dat het spel niet met een wijzerplaat of een dobbelsteen gespeeld wordt. De bijgeleverde tafelbel zorgt voor extra hilariteit tijdens het spelen van Wel eens van gehoord?

Waar of niet waar?
Is het voorval dat op het kaartje staat waar of niet waar? Wie het goed inschat mag het kaartje houden. Als de vraag met waar beantwoord wordt kan men vertellen wat men over de gebeurtenis weet. Als het niet waar is kan men proberen uit te leggen waarom  het echt niet waar kan zijn! Gebeurtenissen uit het verre verleden en het meer recentere verleden worden op juistheid gecontroleerd in Waar of niet Waar! De kaartjes hebben allemaal dezelfde kleur en dit betekent dat het spel niet met een wijzerplaat of een dobbelsteen gespeeld wordt.  

Wat is hierop uw antwoord?
Veel woorden, uitdrukkingen en gezegdes die men vroeger gebruikte worden nu niet meer gebruikt. In de vragen van "Wat is hierop uw antwoord? zijn deze woorden en uitdrukkingen verwerkt in een vraag. Het is de bedoeling dat er in eigentijdse woorden verteld wordt wat er met het woord of met de uitdrukking wordt bedoeld. Een voorbeeld: De dreumes kon niet bij de bel. Wat is een dreumes? Het woord dreumes wordt nauwelijks nog gebruikt. Ouderen zullen het woord herkennen en kunnen vertellen wat een dreumes is. Een ander voorbeeld is: De jongen had een wasbleek gelaat. Ook het woord gelaat wordt bijna nooit meer gebruikt. De bedoeling van deze vragen is het geheugen te activeren en herinneringen op te halen. Ook de vraagstelling is aangepast aan de tijd van weleer. Voorbeeld: De freule dronk thee uit porseleinen kopjes. Wat is een freule? Het antwoord vindt u op de achterkant van het kaartje. Vroeger was alles anders, dat zal men zeker beamen bij het spelen van Wat is hierop uw antwoord? De sfeer van vroeger herleeft en zal bij velen leuke en minder leuke herinneringen oproepen.Gezamenlijk kan men hierover spreken en zijn ervaringen delen.

Zegt u het maar, meneer!
Een koffertje met 200 vragen, de één wat moeilijker dan de ander. Alhoewel, wat is moeilijk? Sommige heren weten veel van sport, anderen zijn wat meer thuis in geschiedenis en politiek en sommigen hebben veel naar de radio geluisterd. Dus wat voor de één moeilijk is kan voor de ander makkelijk zijn. Veel vragen in dit koffertje leggen een link naar het verleden en roepen herinneringen op. De vragen kunnen naar eigen ervaringen verwijzen. Een vraag over biljarten roept herinneringen op aan bijvoorbeeld die vrije zaterdagmiddag waar naar uitgekeken werd om een keutje te gaan leggen. Er kan gevraagd worden ‘Op welke biljartclub zat u? ‘Hoe ging u er naar toe’? “ Ging u met andere mannen uit de buurt naar de biljartclub?”, enz. enz.. Zegt het maar, meneer is een vragenspel voor mannen, maar vrouwen spelen dit vragenspel met plezier mee!  

Wijzerplaat + dobbelsteen


Wijzerplaat
Vragen staat vrij wijzerplaat, alleen te gebruiken bij Vragen staat vrij!, deel 1, deel 2 en deel 3. Afmeting 35x35 cm. De wijzerplaat kan alleen in combinatie met de delen 1, 2 of 3 besteld worden. Heeft u in het verleden de vragenspellen Vragen staat vrij, deel 1,2, of 3 als aangeschaft, dan kunt de wijzerplaat alsnog bestellen.

Dobbelsteen:
Grote "zachte" dobbelsteen met 6 kleuren (rrood, geel, groen, blauw, oranje en wit). Te gebruiken bij Vragen Staat vrij deel 1, 2 en 3. Afmeting 11 x 11 cm.