Bewegingsdoos Rust Roest


Bewegingsdoos Rust Roest


Bestelnummer: 505943-KVTBewegen voor ouderen is heel belangrijk voor het lichaam. Bewegen is niet altijd even plezierig voor ouderen, maar beweging voorkomt dat het lichaam ‘vast roest’.

Bewegingsdoos Rust Roest
De bewegingsdoos met bewegingsactiviteiten is een middel om ouderen te stimuleren tot beweging. Bewegen is een middel om de autonomie van ouderen te behouden. Helaas wordt ouderen het bewegen moeilijk gemaakt door spierverslapping, slijtage, dementie, hartkwalen en andere belemmeringen. De bewegingsdoos bevat bewegingsactiviteiten die zijn aangepast op de belemmeringen en beperkingen van  ouderen. De bewegingsdoos kan een aanvulling zijn op het aanbod bewegingsactiviteiten binnen een dagcentrum, een dagopvang, een verzorging - of een verpleeghuis. De bewegingsdoos bevat een grote variatie aan bewegingsactiviteiten die speciaal zijn afgestemd op de doelgroep ouderen. De handleiding begint met het hoofdstuk ‘Werkwijze’,  hierin staan een aantal stappen die het gebruik van de bewegingsdoos beschrijven. Iedere stap verwijst naar een ander hoofdstuk in deze handleiding die aanvullende informatie geeft over de werkwijze en het gebruik van de bewegingsdoos. Door voor het gebruik van de bewegingsdoos eerst de handleiding te lezen, is iedere beroepskracht in staat een bewegingsactiviteit te begeleiden. De handleiding hoeft dan alleen nog maar geraadpleegd te worden bij vragen of onduidelijkheden. Inhoud bewegingsdoos Rust Roest: 30 kaarten met spel-, ontspanning- en bewegingsactiviteiten/handleiding/Logboek/enkele materialen en de cd's Expressie, Warming-up en Ontspanning,

De bewegingsdoos Rust Roest werd ontwikkeld door Boukje ter Haar tijdens haar stageperiode bij het Dagcentrum ‘t Lindenhöfken, onderdeel van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, waar zij stage heeft gelopen.